خدمات ما

مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه

کارشناسان با تجربه شرکت با سابقه حضور در صدها واحد صنعتی، ضمن بازدید و بررسی اطلاعات فنی پسماندهای مشتریان، به شناسایی و طبقه بندی پسماندهای قابل بازیافت پرداخته و پس از مطالعه و بررسی کامل، بسته ی پیشنهادی خود را که ممکن است شامل خرید، تهاتر و یا فقط دریافت هزینه حمل و نقل باشد، ارائه می نمایند. درصورت عقد قرارداد فی مابین، خدمات کاملاً رایگان شامل مشاوره، آموزش و ارائه گزارش های حقوقی و زیست محیطی و گواهی نامه های معتبر مبنی بر بازیافت اصولی پسماندها در قرارداد پیش بینی شده است.

مشاوره

کادر فنی، علمی و حقوقی شرکت خدمات متنوعی از جمله ارائه ی برنامه ی عملیاتی مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه، شناسایی و کدگذاری پسماندها، گزارش های EMP و سایر مشاوره های زیست محیطی را عرضه و ارائه می نمایند.

آموزش

کادر علمی این شرکت با همکاری دانشگاههای معتبر ایران، دوره های عمومی و تخصصی مدیریت پسماند را در رده های عمومی، کارشناسی و مدیریتی برای کلیه ی شرکتها و سازمانهای دولتی و خصوصی ارائه می نماید.

نرم افزار

این شرکت بسته های متنوع نرم افزاری را در زمینه مدیریت پسماند برای کلیه واحدهای کوچک و بزرگ ارائه می نماید که شامل پکیج های تخصصی و اقتصادی و کاربردی می باشد.