خط مشی و اهداف شرکت سبزبین صنعت پایا

هدف این شرکت ارائه کلیه خدمات مدیریت پسماند با تضمین کمترین هزینه و رعایت کلیه قوانین و مقررات زیست محیطی می باشد.